BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapport - Verditaksering

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer.
Boligsalgsrapporten / Verditaksering er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i landet.
Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund som har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.
Boligsalgsrapporten er utviklet på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av medlemmer som har fått den nødvendige opplæring.
Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det kan bestilles tilleggsmoduler, foreløpig Arealmåling og Takst. Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilleggsmoduler. Klagenemnda ledes av en nøytral formann, og består av like mange representanter fra Forbrukerrådet og Bransjeorganisasjonene.
Befaringen ved en Boligsalgsrapport blir like omfattende som ved en Tilstandsrapport. På en vanlig boligeiendom tar befaringen / Verditaksering 2 - 4 timer. Jeg kryper høyt og lavt for å avdekke feil og mangler, men er likevel helt avhengig av positiv medvirkning fra eier for at rapporten på verditakst skal bli dekkende og god.

  • boligeiendommer
  • selveiende leiligheter
  • borettslags leiligheter
  • hytter og tomter

Tilstandsrapporter er tekniske rapporter som avgis på grunnlag av en overflatebesiktigelse. Det foretas måling av fukt i konstruksjonen. I tillegg tas det fotografier av detaljer, innhentes dokumentasjon om bygget og gjøres nærmere undersøkelser ved behov. En tilstandsrapport er ingen verditakst, men kombineres gjerne med en verditakst.

Tilstandsrapporter kan også utføres for større bygg. Da brukes det gjerne flere taksmenn samt eksperter innen for forskjellige felt.