Hjelp

Hjelp

I forbindelse med kjøp og salg av boliger kan det oppstå tvist om boligens tilstand og eventuelt skjulte skader (feil og mangler). Disse tvistene havner ofte i rettsapparatet og kan fort bli kostbart. I forbindelse med slike saker er det nødvendig at hver av partene har med en sakkyndig person, i tillegg til advokater.

Det vil som regel være rimeligere å komme til en løsning utenom rettsapparatet, gjerne sammen med advokater og en eller flere sakkyndige. Helge Madsen har kontakt med advokater som også foretar megling i denne type saker.

Medlem av NTF-Takst. NTF-takst er en takstorganisasjon som utdanner og godkjenner takstingeniører.