NTF

NTF

Der finnes flere ulike organisasjoner som organiserer takstforetak. Alle våre takstmenn er medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF) som er den eldste og desidert største av takseringsorganisasjonene. Vi anbefaler et besøk på internettsiden til NTF, dette kan bl.a gjøres ved å dobbelklikke på logo oppe til venstre.

NTF Der finnes flere ulike organisasjoner som organiserer takstforetak. Alle våre takstmenn er medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF) som er den eldste og desidert største av takseringsorganisasjonene. Vi anbefaler et besøk på internettsiden til NTF, dette kan bl.a gjøres ved å dobbelklikke på logo oppe til venstre. En ekstra trygghet for kunden er at NTF har et fungerende reklamasjons- og klageordning, der avvik fra korrekt utførelse av oppdraget medfører korreks og i verste fall suspensjon av takstmannen.

Denne metoden innebærer at eiendommen kalkuleres som om det skulle bygges nytt med dagens standard, men med hensyn til den aktuelle materialbruk. Det gjøres fradrag for de påkostninger som takstmannen finner nødvendige, og som kan dokumenteres gjennom tiltaksrapporten.

Dette er en mer arbeidskrevende metode enn mange andre takstmenn benytter, men gir etter vår mening et mye bedre grunnlag for å vurdere eiendommens tekniske verdi. Ut fra den tekniske verdien må beliggenheten og markedsforholdene på stedet vurderes. Takstmannen vil på grunnlag av dette fastsette en forventet markedsverdi. Det gis i tillegg en forventet låneverdi, som banken kan legge til grunn ved vurdering av sikkerheten i forbindelse med opptak av nye lån eller refinansiering.

Dersom det gjelder refinansiering eller arv/skifte, kan vi tilby en verdi- og lånetakst uten at det lages en tilstandsrapport. Taksten gir kun en enkel beskrivelse av eiendommen. Denne forenklede taksten kan leveres etter avtale. Dersom det gjelder salg av eiendom, anbefaler vi tilstandsrapport med takst, alternativt boligsalgsrapport