SKADETAKSERING / REKLAMASJON

Skadetaksering / Skadetakst i Bergen og omegn

Hjelp og beskyttelse mot fukt, vann og mugg

Beskytt ditt hjem mot dyre og helseskadelige fuktskader
Fukt og vannskader er en del av de vanligste skadeårsakene i norske hjem. Hvert år oppstår det vannskader i 200.000 norske hjem. Ofte kan disse skadene spores tilbake til dusjen på badet. Daglig skades 200 bygninger på grunn av vannlekkasjer fra rør installasjoner.
Fukt og vannskader kan også medføre vekst av mugg. Fukt og mugg gir et dårlig inne miljø for alle som bor i huset, og kan medføre allergier og andre symptomer. En av to norske boliger har et dårlig inne klima. Det er også både dyrt og vanskelig å bli kvitt fukt og mugg. Men det finnes hjelp!
Fuktskader forårsakes ofte av mangelfullt vedlikehold, feilaktig byggteknikk og feil i materialvalget. For eksempel har 7 av 10 hus med ute luft ventilert krypkjeller et fuktproblem. Du som har et hus med krypkjeller kan fuktsikre den på en enkel måte. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Inspeksjoner i forbindelse med fukt- og muggproblemer
Bergen Taksering utfører inspeksjoner i forbindelse med problemer forårsaket av sopp/råte, ekte hussopp, mugg og fukt. Ofte er fukt og mugg problemene svært sammensatte og man har behov for å få en oversikt over hele problemstillingen. Bergen Taksering har i mange år jobbet med fukt og mugg problematikk, slik at vi kan gi deg akkurat de løsningene du trenger.
Vi forteller deg hva du må gjøre for å bli kvitt problemene og hva du må gjøre for ikke å få dem tilbake igjen. Vi vurderer inne miljøet ditt, tar muggmålinger, støvmålinger, og andre allergimålinger. Likeledes fuktmålinger. Ta kontakt med oss for å avtale en inspeksjon.

Våtromsskader
Vurdering av utførte arbeider på våtrom. Vi er godkjent takstbedrift etter Byggerbransjens våtromsnorm (BVN), og kan utføre vurdering av utførte våtromsarbeider.

Skadetakst: En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.
Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått.
En skadetakst skal alltid inneholde et antatt skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver.

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Brannskjønn, skadeskjønn er også andre begreper som benyttes rundt dette emnet. Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m.
Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

Skadetakst Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. Ofte blir takstmannen brukt til å koordinere utbedringen av skaden med pålitelige håndtverkere som har kort leveringstid

Byggvurdering og kontroll Med byggvurdering og kontroll menes vurdering av utført arbeid. Det kan være som bygningskontrollør under byggetiden eller vurdering av utført arbeid etter ferdigstillelse.

JA, DET TRENGS EN UAVHENGIG KONTROLL
Under byggetiden:
Alle foretak er ansvarlig for sitt eget arbeide, men det viser seg gang på gang at det ofte ikke er tilstrekkelig.
Å leie inne en tredjepart som kan bistå med vurdering underveis vil alltid ha en positiv effekt.
En nøye kontroll av arbeidet mens bygget er under oppføring vil kunne avdekke fremtidige skjulte feil og mangler samt føre til store besparelser ved utbedringer.
En annen effekt som man ofte oppnår er at de som utfører arbeidet "er mer nøye" med utførelsen, når tiltakshaver selv ønsker en utvidet kontroll.

Reklamasjon:
Vi utfører taksering og tilstandsrapporter etter huskjøp.
Etter en eiendomshandel har du som kjøper plikt til å melde fra innen rimelig tid etter at du har oppdaget manglene. Vi dokumenterer dette i en fyldig rapport.
Slike mangler kan være:
Råteskader, skjult eller synlig
Vanninntrengning på grunn av dårlig drenert grunnmur
Lekkasje via bad og ned i underliggende rom
Lekkasje rundt pipe
Lekkasje via utett tak, sløyser mv
Punkterte vindu
Lekk i septiktank
Brudd på vannledninger eller kloakkledninger
Sig på bygninger, setningskader
Feil på elektrisk anlegg
Ikke byggemeldte tiltak
Manglende eller dårlig utført håndverksarbeid. osv