TAKST / TILSTANDSRAPPORT

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Taksten oppgir en teknisk verdi for eiendommen. Denne type takster er den vanligste form for taksering og brukes i forbindelse med finansiering/belåning, ved salg og ved skifte (arv, skilsmisse og lignende).

  • boligeiendommer
  • selveiende leiligheter
  • borettslags leiligheter
  • hytter og tomter

Tilstandsrapporter er tekniske rapporter som avgis på grunnlag av en overflatebesiktigelse. Det foretas måling av fukt i konstruksjonen. I tillegg tas det fotografier av detaljer, innhentes dokumentasjon om bygget og gjøres nærmere undersøkelser ved behov. En tilstandsrapport er ingen verditakst, men kombineres gjerne med en verditakst.

Tilstandsrapporter kan også utføres for større bygg. Da brukes det gjerne flere taksmenn samt eksperter innen for forskjellige felt.