VÅRE FORDELER

Fordelen med Bergen Taksering som takstmann

Når du bestiller en NTF - takst hos Bergen Taksering får du mange nyttige opplysninger samtidig.

  • Takstmannen undersøker hjemmelsforholdene (hvem som vikelig eier eiendommen), og om det påhvilerpengeheftelser eller servitutter (positive eller negative)
  • Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for inneværende år.
  • Tomtas areal dersom det foreligger opplysninger i kommunen. (På enkelte steder mangler målebrev)
  • Egen mappe med kopi av de dokumenter som er lagt til grunn for vurderingene Dersom du bestiller tilstandsrapport med takst får du i tillegg:
  • Det undersøkes med det lokale elektrisitetsverk om det er krav om utbedring av anlegget.
  • Det undersøkes med det lokale branntilsyn om det er registrert mangler og gitt pålegg om utbedringer av piper og fyringsanlegg.

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer. Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i landet.
Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund som har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.
Boligsalgsrapporten er utviklet på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av medlemmer som har fått den nødvendige opplæring.

Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det kan bestilles tilleggsmoduler, foreløpig Arealmåling og Takst. Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilleggsmoduler. Klagenemnda ledes av en nøytral formann, og består av like mange representanter fra Forbrukerrådet og Bransjeorganisasjonene.

Befaringen ved en Boligsalgsrapport blir like omfattende som ved en Tilstandsrapport. På en vanlig boligeiendom tar befaringen 2 - 4 timer. Jeg kryper høyt og lavt for å avdekke feil og mangler, men er likevel helt avhengig av positiv medvirkning fra eier for at rapporten skal bli dekkende og god.

Ta kontakt med oss i Bergen taksering for mer informasjon