hafolgende

Hva skal man ha klart før en befaring?

Eventuelle tegninger (plan og snitt)
Felleskostnader
Forsikringspolise
Kommunale avgifter
Ligningsverdi
Målebrev
Skjøte
Eventuelt festeavgift.
Eventuellt festekontrakt.